5 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Εφ Σαμπάχ 5-7-2011

5 χιλιάδες συμβασιούχοι για τον στρατό

 

Η νομοθεσία περί ¨συμβασιούχων στρατιωτών¨ που αρχίζει την περίοδο μισθοφόρων στις ΤΕΔ, θα δημοσιευτεί τον Αύγουστο. Σε πρώτο στάδιο 5 χιλιάδες στρατιώτες θα απασχοληθούνε στον στρατό.

 Μια από τις πρώτες κινήσεις που αναμένεται να κάνει η 61η κυβέρνηση τα μέλη της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούνε αύριο, είναι να δημοσιεύσει τον Αύγουστο την νομοθεσία που θα ενεργοποιεί το σχέδιο σχετικά με τους μισθοφόρους στρατιώτες. Οι στρατιώτες θα επιλεγούνε από αυτούς που έχουν κάνει την θητεία τους και σχετικά με τα άτομα αυτά θα δώσουν αναφορά οι διοικητές των μονάδων. Οι διοικητές θα υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τις φυσικές ικανότητες και την απόδοση των ατόμων αυτών ως στρατιώτες. Οι στρατιώτες μετά την ένταξη τους θα υπηρετούνε το λιγότερο 3 χρόνια και το περισσότερο 7. Οι στρατιώτες θα πρέπει να είναι το πολύ 29 χρονών και θα παίρνουν 1500 λίρες τον μήνα. Οι στρατιώτες στο χέρι θα εισπράττουν πάνω από 2 χιλιάδες λίρες μαζί με την επιχειρησιακή αποζημίωση. Θα εκπαιδευτούνε επί τρεις μήνες στην σχολή ορεινών κομάντο στην Ισπάρτα, και αργότερα θα διοριστούνε σε μονάδες. Σε πρώτο στάδιο θα απασχοληθούνε 5 χιλιάδες στρατιώτες.

Στις ήδη υπάρχουσες 6 ταξιαρχίες (5 του Σ.Ξ. και 1 της στρατοχωροφυλακής) που αποτελούνται πλήρως από επαγγελματίες θα προστεθούνε 2 ακόμη που θα αποτελούνται από ΕΠΟΠ. Στις περιοχές όπου διεξάγεται ο αντιτρομοκρατικός αγώνας στα ΝΑ, υπηρετούνε σήμερα 12 χιλιάδες επαγγελματίες στρατιώτες. Οι αρχάριοι στρατιώτες –πλην των επαγγελματιών- πλέον δεν θα στέλνονται αμέσως στις περιοχές της τρομοκρατίας. Οι στρατιώτες που θα υπηρετήσουν σε αυτές τις περιοχές θα εκπαιδεύονται για τέσσερεις εβδομάδες περισσότερο. Έτσι στις 4 εβδομάδες της εκπαίδευσης σχεδιάζεται να προστεθούνε άλλες τέσσερεις για αυτούς που θα σταλούνε στις περιοχές της τρομοκρατίας.

 

…………..