ΩΡΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γενί Σαφάκ 14-6-2011

Και οι μαθητές της 2ας Λυκείου θα μεταφέρονται

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας διεύρυνε το μέτρο που άρχισε πέρσι και αφορούσε την μεταφορά των μαθητών της πρώτης τάξης του λυκείου. Στο εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 θα μπορούνε να επωφεληθούνε και οι μαθητές της δεύτερης τάξης του λυκείου.

Η υπουργός Εθνικής Παιδείας Νιμέτ Τσουμπουκτσού δημοσίευσε οδηγία σχετικά με την ¨μεταφορά των μαθητών μέσης εκπαίδευσης¨.

……………..