ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Εφ. Ταράφ 20-6-2011

Ο πληθυσμός των ανέργων της Τουρκίας είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό 108 χωρών.

 Σύμφωνα με την DİSK-AR ο αριθμός των ανέργων στην Τουρκία έχει ξεπεράσει τον αντίστοιχο αριθμό 108 χωρών. Η ανεπίσημη ανεργία είναι στο 17,48% και ο αριθμός των ανέργων στα 5 εκατομμύρια.

 Με βάση την έρευνα της DİSK-AR (Ινστιτούτο Ερευνών της Επαναστατικής Συνομοσπονδίας Εργατών Τουρκίας) η ανεπίσημη ανεργίας την Τουρκία έφτασε το 17,48%. Ο αριθμός των ανέργων έφτασε τα 5 εκατομμύρια. Η έρευνα συνέκρινε και τον πληθυσμό χωρών του κόσμου με τον αριθμό των ανέργων στην Τουρκία.

Άνεργοι που δεν μετρούνται στις στατιστικές

Με βάση την αναφορά απασχόλησης που συντάχθηκε μετά την έρευνα της DİSK-AR που έγινε τον Μάρτιο του 2011, φαίνεται ότι όταν υπολογιστούνε αυτοί οι οποίοι λόγω απελπισίας ή για άλλους λόγους δεν αναζητούνε εργασία κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, τότε το ποσοστό φτάνει στο 17,68%. Αν σε αυτούς προστεθούνε και αυτοί που δεν προσμετρούνται γιατί δούλεψαν έστω και μια ώρα, τότε το ποσοστό πάει στο 22%. Στην αναφορά αναγράφεται ότι αν και ο επίσημος αριθμός των ανέργων είναι 2 εκ. 816 χιλιάδες άτομα, αν μετρηθούνε και οι απελπισμένοι το νούμερο αυτό πάει στα 5 εκ., και αν προστεθούνε και οι κρυφοί άνεργοι φτάνει στους 6 εκ 131 χιλιάδες άνεργους. Αναφέρει ότι σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2008 ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 284 χιλιάδες, και αν προστεθούνε αυτοί που έχουν σταματήσει να ελπίζουν το νούμερο πάει στους 634 χιλιάδες.

………

Τονίζεται επίσης ότι αν συγκριθεί ο αριθμός των ανέργων στην Τουρκία με τον πληθυσμό των χωρών του κόσμου, διαπιστώνεται ότι οι 108 από τις 224 χώρες του κόσμου έχουν πληθυσμό μικρότερο από τα 5 εκατομμύρια των ανέργων της Τουρκίας. Αναγράφεται ότι ο πληθυσμός των ανέργων της Τουρκίας ξεπερνά τον πληθυσμό του 48% των χωρών του κόσμου, με χώρες όπως η Νορβηγία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Ουρουγουάη ανάμεσα τους.

…………..