ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΑΣ

Εφ. Ραντικάλ 9-6-2011

 Ο χορός μας είναι σύμφωνος με την ηθική

 Η Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας-Κωνσταντινουπόλεως έστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι οι χοροί αποφοίτησης πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ηθική,τις παραδόσεις και τα έθιμα της κοινωνίας.

 Η Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας-Κωνσταντινουπόλεως έστειλε έγγραφο στην μέση και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο οοίο αναφέρει ότι οι χοροί αποφοίτησης ¨ πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ηθική,τις παραδόσεις και τα έθιμα της κοινωνίας¨, και να είναι ¨μορφωτικοί και εκπαιδευτικοί¨.

Τα σημεία τα οποία υπενθυμίζονται είναι :

– Οι χοροί αποφοίτητης και παρόμοιες εκδηλώσεις να γίνονται οπωσδήποτε σε χώρο του σχολείου

-Το πρόγραμμα της εκδήλωσης να εγκρίνεται από τον καιμακάμη

-Οι δραστηριότητες να έχουν εκπαιδευτικό και μορφωτικό χαρακτήρα

-Πρέπει να αποφεύγονται τα υπερβολικά έξοδα, ώστε να μην έρχονται ε δύσκολη θέση οι οικογένειες με οικονομικά προβλήματα.

– Η τελετή πρέπει να είναι σύμφωνη με την ηθική της κοινωνίας μας, με τις παραδόσεις και τα έθιμα της.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου Eğitim-Sen Ουνσάλ Γιλντίζ δήλωσε πως “Δυστυχώς δεν μας εκπλήσουν κάτι τέτοια.Πιστεύουμε πως οι επεμβάσεις στον τρόπο ντυσίματος των κοριτσιών στα Μπαιράμια και στους χορούς αποφοίτησης, αποτελούνε επεμβάσεις στις ζωές των ανθρώπων. Η πολιτική εξουσία, ο νομάρχης, και ο καιμακάμης δενπρέπει να επεμβαίνουν στις τελετές αποφοίτησης και σε παρόμοιες εκδηλώσεις¨.

……………….