ΡΟΜΠΟΤ-ΣΚΟΠΟΣ

Εφ. Χουριέτ 9-5-2011

Έτοιμο να αναλάβει καθήκοντα το ρομπότ ¨φρουρός¨

Είναι έτοιμο να παραδοθεί στις ένοπλες δυνάμεις το τηλεχειριζόμενο σύστημα επιτήρησης και βολών ¨Φρουρός¨ που διασφαλίζει την παρατήρηση και την ανταπόδοση των πυρών από ένα πιο ασφαλές σημείο στις σκοπιές.

Αναμένεται η εντολή για την παράδοση της ¨Τηλεχειριζόμενης Πλατφόρμας Επιτήρησης και Πυρών¨ που ανέπτυξε η Γιουξέλ Συστήματα Άμυνας Α.Ε. Το μέλος της του Δ.Σ. της Γιουξέλ Συστήματα Άμυνας Α.Ε Χαϊρί Εσέν ανέφερε πως είναι ένας πραγματικός σκοπός καθώς εντοπίζει κινήσεις, μπορεί να πυροβολεί έναν-έναν τους στόχους, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθει συγκεκριμένες διαδρομές μόνο του, ενώ μπορεί σε κάποιο βαθμό να φιλτράρει τις εικόνες μέσα από ομίχλη και χιόνι. Ο Εσέν ανέφερε πως οι στρατιώτες στις σκοπιές γίνονται στόχοι από τρομοκράτες, και τόνισε την σημασία που έχει για την ασφάλεια στα αστυνομικά τμήματα, στα στρατόπεδα και στις συνοριακές μονάδες.