ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ….

Εφ. Αντιφωνητής 16-5-2011

Στίς 8 Μαΐου 2011 ὁ παρα-κρατικός καί ἀλυτρωτικός «Σύλλογος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης», γνωστό ἐργαλεῖο τῆς ἐπεκτα-τικῆς καί ὑπονομευτικῆς πολιτικῆς τῆς γείτονος, ἔκανε τίς ἐκλογές του στήν Κωνσταντινούπολη. Στίς δια-δικασίες παρέστησαν ἑκατοντάδες Τοῦρκοι μέ καταγωγή (ἤ καί διαμονή) ἀπό τόν τόπο μας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί «ἐπώνυμοι» σάν τόν πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Τούρκων Δασκάλων Σαμί Τοραμάν, τόν ἀντιδήμαρχο Κομοτηνῆς (!!!) Μολλά Ἰσά Ριτβάν, τόν πρόεδρο τοῦ μειονοτικοῦ Συλλόγου Νοτίου Ἕβρου Μπεκήρ Μουσταφάογλου κ.ἄ. Προσέξτε τίς σημαῖες πού εἶναι ἀναρτημένες στό κεντρικότερο σημεῖο τῆς ἐξέδρας, ἡ τουρκική καί ἡ ἄλλη, τῆς ἀνεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης! Αὐτό κρατῆστε το γιά τίς γελοῖες δικαιολογίες ὁρισμένων πού ὅταν ἐρωτῶνται γιά τή χρήση της, τήν χαρακτηρίζουν κειμηλιακή καί διακοσμητική! Γιά τήν ἱστορία νά ἀναφέρουμε τίς ψῆφους πού πῆραν οἱ ὑποψήφιοι: Μπ. Χακγκιουντέρ 666, Μεχμέτ Ἐφεντίογλου 207, Φερούχ Ὀζκάν 193.

Εἰδικά τώρα γιά τόν Μολλά Ἰσά Ριτβάν, πού εἶναι σήμερα Ἀντιδήμαρχος Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν στήν Κομοτηνή, παραδέχθηκε ὅτι ἦταν ἐκεῖ, ἀλλά ὡς «ἰδιώτης» (ὅπως εἶπε ὁ δήμαρχος)! Ἐμεῖς ξέρουμε ὅμως κι ἄλλη πρόσφατη παρουσία του σέ ἀναλόγου μηνύματος ἐκδήλωση, ὅπου ὑποθέτουμε ὅτι πήγε πάλι ὡς «ἰδιώτης»: στό μεβλίτ πού ὀργάνωσε ὁ Μειονοτικός – Μορφωτικός – Πολιτιστικός καί Ἀθλητικός Σύλλογος περιοχῆς Χάρμανλικ στήν Κομοτηνή (26/4/11). Ἐκεῖ λοιπόν πῆρε τόν λόγο ὁ Ριτβάν καί δήλωσε (σύμφωνα μέ τήν τουρκόφωνη «Μπιρλίκ»): «Σήμερα ζοῦμε μιά πραγματικά ἱστορική μέρα. Ἐγώ ἐπιθυμῶ – μέ τήν ἄδεια τοῦ βουλευτῆ μας – νά σᾶς ἀνακοινώσω πώς πήραμε τό ΟΚ γιά τό σχέδιο τοῦ σχολείου τοῦ Μάστανλη. Εὔχομαι νά βγεῖ ἐπωφελές γιά ὅλη μας τήν μειονότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες θά σᾶς παρουσιάσουμε τίς ἑπόμενες μέρες. Ἐγώ ἐξ ὀνόματος τοῦ δήμου Κομοτηνῆς εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα αὐτόν τόν ὡραῖο σύλλογο, καθώς καί τούς ὡραίους δασκάλους, πατέρες, μανάδες καί παπποῦδες πού ἀνέθρεψαν αὐτά τά παιδιά μας. Ἡ Τουρκική μειονότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης θά συνεχίσει νά ὑπάρχει ἐδῶ…»

Στό λογίδριο αὐτό, ὅπου μιλάει γιά τήν «τούρκικη μειονότητα», ἀπευθυνόμενος στόν Πρόξενο, σέ ἰμάμηδες καί ἄλλους φερμένους ἀπό τήν Τουρκία, μιλᾶ πάλι ὡς ἰδιώτης; Γιῶργο ἐσύ τί λές, σέ ἐκθέτει ἤ ὄχι;