ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Eφ. Αντιφωνητής 16-5-2011

Στίς 12 Μαΐου ἡ συνεδρίαση τοῦ δημοτικοῦ Συμβουλίου Κομοτηνῆς ἦταν θά λέγαμε ἱστορική. Γιά πρώτη φορά ἐδῶ καί πολλά χρόνια εἰπώθηκαν μερικά πράγματα μέ τ’ ὄνομά τους, χωρίς τόν φόβο τοῦ πολιτικού κόστους ἤ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Κι αὐτό βεβαίως ἔγινε χάρη στήν παρουσία τοῦ «Σπάρτακου», χάρη στήν δική μας παρουσία ἐκεῖ.

Καθώς ὑπῆρχαν τρία θέματα πού ἅπτονταν τῆς ἐπικαιρότητας, ἐτέθησαν πρό ἡμερησίας διατά-ξεως ἀπό τόν μοναδικό μας σύμβουλο Νεκτάριο Δαπέργολα καί ἀκούστηκαν στήν αἴθουσα τόσο πρωτόγνωρα πράματα, σέ βαθμό πού κάποια στιγμή ἔπεσε …νεκρική σιγή!

Τό πρῶτο εἶχε νά κάνει μέ τίς ξενόγλωσσες ἐπιγραφές τῆς πόλης. Γιά πολλοστή φορά ἐπαναφέραμε τό ζήτημα, περιγράφοντας τίς ὥς τά σήμερα προσπάθειές μας γιά ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τίς δημαρχιακές παλινωδίες, μέ ἀφορμή τήν λειτουργία ἑστιατορίου μέ ὄνομα καί πινακίδα «Sultan Tepe» (ἔτσι, σκέτο!). Προσκομίσαμε φωτογραφίες ἀπό τράπεζες καί μεγαλοκαταστήματα πού παρανομοῦν προκλητικά καί ζητήσαμε νά ἀλλάξει ἡ τακτική τοῦ Δήμου ἔναντι τῶν ἐπαγγελματιῶν, ἀφοῦ τό ζήτημα δέν εἶναι ἡ εἴσπραξη προστίμων ἀλλά ἡ ἀλλαγή τῆς νοοτροπίας. Ὁ δήμαρχος Γ. Πετρίδης συμφώνησε πώς πρέπει νά γίνει κάτι καί ὑποσχέθηκε ἄμεση δράση. Ἐντύπωση πάντως προκάλεσε ἡ στάση τοῦ συμβούλου Ν. Φακιρίδη (ΚΚΕ) πού ζήτησε νά μήν συζητηθεῖ κἄν τό θέμα, ὡς ἐντελῶς δευτερεῦον! Ἄντε μετά νά βρεῖς συνομιλητές γιά τήν ἀλλαγή τῆς τριτοκοσμικῆς εἰκόνας τῆς πόλης μας… Τό δεύτερο θέμα ἀφοροῦσε τήν πρό τριημέρου παρουσία τοῦ ἀντιδημάρχου Κομοτηνῆς, Μολλά Ἰσά Ριτβάν, στίς ἀρχαιρεσίες τοῦ Συλλόγου Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης στήν Κωνσταντινούπολη. Τό ἐρώτημα πού τέθηκε ἦταν κατά πόσον συνάδει τό ἀξίωμά του μέ τή συμμετοχή του σέ ἐκδηλώσεις ἑνός ἀλυτρωτικοῦ σωματείου, κάτω ἀπό τή σημαία τῆς …ἀνεξάρτητης Δ. Θράκης. Ἡ ἀπάντηση τοῦ δημάρχου ἦταν πώς ὁ κ. Μολλά πράγματι πῆγε ἀλλά ὡς …ἰδιώτης κι ὄχι ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου! Ἔ, αὐτό ἔλειπε, δήμαρχε! Σέ ρωτᾶμε ὅμως, πῶς τόν προσφώνησαν καί πῶς τόν ἀνέφεραν στά δελτία Τύπου; Τό θέμα εἶναι τεράστιο, ἠθικό καί πολιτικό, πολύ περισσότερο πού εἶναι ὑπότροπος (βλ. παραπλεύρως τά λόγια του στό μεβλίτ τῆς Κομοτηνῆς). Κι ὁ κ. Μολλά μέν δέν μίλησε, βρῆκε ὅμως ἕτερο ὑποστηρικτή τόν Στ. Μαρούδα (ΣΥΝ) πού ἔβγαλε στό ἄσχετο ἕνα λογίδριο κατά τοῦ ἐθνικισμοῦ καί ὑπέρ τῆς πολυπολιτισμικότητας! Πάρε λόγια, πάνε στό παζάρι… Τέλος, στό τρίτο ἐρώτημα γιά τήν …διακριτική παρουσία τοῦ δήμου στήν ἐπέτειο τῆς 19ης Μαΐου (Ποντιακή Γενοκτονία), τή στιγμή πού θά ἔχουμε καί ἑορτασμούς ἀπό Τούρκους καί μειονοτικούς τῆς ταυτόχρονης τουρκικῆς γιορτῆς, ὁ δήμαρχος εἶπε περίπου ὅτι δέν θέλει νά προκαλεῖ (!), οἱ δέ Φακιρίδης – Μαρούδας μίλησαν γιά τά προβλήματα τῆς ἱστοριογραφίας καί τήν ἀνάγκη συναδέλφωσης τῶν λαῶν. Καί μεῖς, βεβαίως, ὡς εἰδικότεροι (εἶναι δρ. Ἱστορίας ὁ Ν.Δ.) ἀπαντήσαμε πώς ναί, αὐτό εἶναι ζητούμενο, ἀλλά σέ βάση εἰλικρίνειας καί ἀμοιβαιότητας.

Εἶναι φανερό πώς ἡ παρουσία μας στό Δημοτικό Συμβούλιο εἶναι τόσο ζωτικῆς σημασίας, πού ἄν λείπαμε θά πέθαιναν ἐκεῖ ὅλοι ἀπό πλήξη. Φέραμε στήν αἴθουσά του τή φωνή τοῦ κόσμου, τά σημαντικά καί τά ἀποσιωπημένα

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone