ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Εφ Σαμπάχ 11-4-2011

Πόσα ευρώ θα δώσει η Ε.Ε. στην Τουρκία ;

Καθορίστηκε το πόσα χρήματα θα δώσει η Ε.Ε. στην Τουρκία στην πρώτη χρονιά που θα γίνει μέλος.

Καθορίστηκε ότι σε περίπτωση που η Τουρκία γίνει μέλος της Ε.Ε. το 2014, οι πόροι που είναι εξασφαλισμένοι για την πρώτη χρονιά είναι 6,5 δις ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ABGS)στην ανακοίνωση που έκανε, αναφέρει πως σε περίπτωση που η Τουρκία γίνει πλήρες μέλος στην Ε.Ε., με βάση του υπολογισμούς της ABGS, αναμένεται να εισρεύσουν προς την Τουρκία από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. κατά τον πρώτο χρόνο 6,5 δις ευρώ, το 2020 12,5 δις ευρώ και το 2023 16,5 δις ευρώ.

……………..