ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 05 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης

Σχετικά με την εκπαίδευση

Στην σύσκεψη που έγινε στις 4 Απριλίου 2011 αποφασίστηκε να ανακοινωθούν τα παρακάτω:

1) Η μειονοτική εκπαίδευση κατέχει μία αυτόνομη δομή που έχει κατοχυρωθεί με διεθνείς συμφωνίες και νόμους.

2) Στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» το οποίο πραγματοποιείται με σκοπό να υλοποιηθεί στην χώρα μας την Ελλάδα η διοικητική μεταρρύθμιση, καταρχάς με την δικαιοδοσία που δόθηκε στους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να αυξηθεί η εκπαιδευτική παραγωγικότητα, να εξασφαλιστεί οικονομική αποταμίευση, γίνονται αλλαγές σε αρκετούς τομείς και παίρνονται ποικίλα μέτρα.

3) Είναι γνωστό ότι τις προηγούμενες ημέρες με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» τα δημόσια σχολεία της Ελλάδος, πανελλαδικά εντάχθηκαν στην απόφαση συνένωσης (με το κλείσιμο και μερικών). Υπολογίζοντας πως τα εν λόγω σχολεία είναι δημόσια, αξιολογείται πως δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα. Όμως, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί το ίδιο πράγμα σχετικά με τα μειονοτικά σχολεία στην Δυτική Θράκη.

4) Ζητούμε, οι μεταρρυθμίσεις να μη πραγματοποιηθούν μονόπλευρα από το κράτος αλλά στην κατεύθυνση των αποφάσεων που θα πάρουμε στα πλαίσια της ευαισθησίας που δείξαμε ως πολίτες της Ελλάδος μέλη της μειονότητας. Ζητούμε στην πορεία προσεχώς παίρνοντας ως ομολόγους τα ιδρύματα και τους φορείς της μειονότητας να ακολουθηθεί ο δρόμος του διαλόγου και σε αυτά τα πλαίσια να γίνει συνομιλία.