ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Εφ. Ταράφ 9-3-2011

Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη η βιομηχανική παραγωγή, παρουσίασε τον Ιανουάριο αύξηση 18,9%. Η μεταποίηση παρουσίασε σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 μείωση 13,2%.

Η βιομηχανική παραγωγή ενώ παρουσιάζει τον Ιανουάριο αύξηση 18,9% σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρουσίασε μείωση 13,2%. Η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK) ανακοίνωσε στοιχεία για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Έτσι με την αύξηση 18,3% που σημείωσε τον Ιανουάριο ο δείκτης έφτασε στο επίπεδο 118,2.

Αύξηση 20,5 στην παραγωγή

Εξετάζοντας τους υποτομείς της βιομηχανίας διαπιστώνεται σε σχέση με πέρσι αύξηση 11,9 στα ορυχεία και στα λατομεία. Τον Ιανουάριο ο βιομηχανικός δείκτης στον τομέα της μεταποίησης παρουσίασε αύξηση 20,5% , ενώ ο δείκτης στον τομέα διανομής 12% αύξηση.