ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

Εφ Αντιφωνητής 16-3-2011

Ποιός θά στηρίξει τούς ἀνθρώπους αὐτούς;

Τά ξηµερώµατα τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀποκριᾶς (6/3/11) ἄγνωστοι πυροβόλησαν µέ κυνηγετικό µᾶλλον ὅπλο κατά τοῦ συλλόγου Ἑλλήνων Μουσουλµάνων Πός Πός, εὐτυχῶς χωρίς σοβαρές ἐπιπτώσεις. Τό στέκι τοῦ συλλόγου ἦταν κλειστό καί τά σκάγια ἔκαναν µερικές τρῦπες στά τζάµια, χωρίς εὐτυχῶς νά τά κατεβάσουν.

Πρίν δύο 24ωρα κάποιοι εἶχαν διαρρήξει τόν ἴδιο χῶρο καί εἶχαν ἀφαιρέσει ψιλοπράγµατα. Τότε τό συµβάν ἀποδόθηκε σέ κλεφτρόνια καί ἴσως ὄντως νά ἦταν ἔτσι, ὅµως αὐτό µέ τό ὅπλο εἶναι ἐντελῶς διαφορετική περίπτωση. Ὁ Σύλλογος ἐνοχλεῖ σφόδρα κάποιους πού θέλουν τόν διχασµό τῆς τοπικῆς κοινωνίας σέ πλειονότητα καί µειονότητα µέ ἐθνικά χαρακτηριστικά. Ἔτσι, ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Μουσουλµάνων, µέ τήν ἑλληνική σηµαία καί τόν Δηµόκριτο στό σῆµα καί στήν εἴσοδό του (!), παρά τήν γαϊδουρινή ἀδιαφορία τῆς πολιτείας καί ὅλων µας, τούς χαλάει τό παιχνίδι, ἰδίως ὅσο ἡ ἀπήχησή του µεγαλώνει – καί δή χωρίς τήν καθοδήγηση τοῦ ἐπίδοξου νταβατζῆ τῆς ὁδοῦ Ἰώνων. Οἰ ἄνθρωποι τοῦ συλλόγου ὄχι µόνο δέν φοβήθηκαν ἀλλά καί ἔβγαλαν µιάν εὔστοµη ἀνακοίνωση γιά τό περιστατικό:

«Τά ξηµερώµατα τῆς Κυριακῆς 6/3/2011 τό στέκι τοῦ Συλλόγου µας δέχτηκε πυροβολισµούς ἀπό ἀγνώστους. Ἐκείνη τή στιγµή δέν ἦταν κανείς µέσα κι ἔτσι εἴχαµε µόνο ὑλικές ζηµιές. Δυό βράδυα πρίν εἶχε γίνει διάρρηξη στόν ἴδιο χῶρο. Πρίν µερικούς µῆνες εἴχαµε 11 σπασµένες ταφόπλακες στό νεκροταφεῖο τῆς γειτονιᾶς µας. Ἐµεῖς ὡς Ἕλληνες µουσουλµάνοι καταγγέλουµε τό γεγονός κι ἐκείνους πού βρίσκονται πίσω ἀπό τέτοιες ἐνέργειες. Εἴµαστε σίγουροι ὅτι δράστες εἶναι ἐκεῖνοι πού µᾶς ζητοῦσαν νά βγάλουµε τή λέξη «Ἕλληνες» ἀπό τόν τίτλο τοῦ σωµατείου µας, ἐκεῖνοι πού θέλουν τήν κοινωνία χωρισµένη σέ πλειονότητα καί µειονότητα. Αὐτοί πού φωνάζουν σέ ὅλη τήν Εὐρώπη γιά ἕνα σπασµένο τζάµι, αὐτοί οἱ ἴδιοι βάζουν κάποιους νά πυροβολήσουν ὅποιους δέν τούς λένε πάντα «ναί». Ἐλπίζουµε ἡ Ἀστυνοµία νά βρεῖ τούς ὑπεύθυνους καί νά φανεῖ ποιός σπέρνει µῖσος στήν κοινωνία. Ἐµεῖς πάντως, ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Μουσουλµάνων Πός Πός, θά συνεχίσουµε νά προσπαθοῦµε γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων τῆς γειτονιᾶς µας καί τῆς πατρίδας µας τῆς Ἑλλάδας.»

Χουσεΐν Χουσεΐν πρόεδρος, Ὀρχάν Χ. Τζελήλ (γ.γ.)