ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Εφ. Νέτγκαζέτε 2-3-2011

Ανακοινώθηκε πως οι προσπάθειες του δήμου Κοτζάελι να παράγει ενέργεια από φυτικά και ζωικά απόβλητα σε συνεργασία με το TÜBİTAK, ολοκληρώνονται τον Απρίλιο.

Στην γραπτή ανακοίνωση του δήμου, αναφέρεται πως στα πλαίσια εξεύρεσης λύσης για το ενεργειακό θέμα, γίνονται προσπάθειες για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Στα πλαίσια του προγράμματος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας με τη χρήση βιοαερίου, αναφέρεται πως ¨μαζί με το TÜBİTAK ολοκληρώνεται τον Απρίλιο το σχέδιο παραγωγής ενέργειας από φυτικά και ζωικά απόβλητα¨. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η ενέργεια που θα παράγεται μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 1 χρόνου για 600 σπίτια, ενώ και θα διατίθενται τα απόβλητα και θα αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος : ¨Μέρος της παραγόμενης ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του σταθμού και το υπόλοιπο θα αποδίδεται για χρήση στα σπίτια. Οι εγκαταστάσεις μπορούνε να παράγουν 350 κιλοβάτ την ώρα, με δυνατότητα παραγωγής 2 εκ. κιλοβάτ το χρόνο.