ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Εφ. Μπιρλίκ 2-1-2011

 

Εκδόθηκε το βιβλίο ¨Τα τζαμιά της Κομοτηνής και οι αυλές τους¨

To επί μακρόν συζητούμενο στην κοινή γνώμη και αναμενόμενο βιβλίο βγήκε.

Η πτυχιακή εργασία του ιστορικού Ορχάν Ισμαίλ ¨Τα τζαμιά της Κομοτηνής και οι αυλές τους¨ εκδόθηκε από το ΒΑΤΤΑΜ (Κέντρο Έρευνας Τούρκων Δυτικής Θράκης).

Στο βιβλίο που αποτελείται από 96 σελίδες, γίνεται λόγος για την απογραφή του πληθυσμού της Κομοτηνής στα χρόνια των Οθωμανών το 1530, περιγράφονται οι 17 συνοικίες της, και η κοινωνική ζωή των ανθρώπων που ζούσαν εδώ. Επίσης υπάρχει μεγάλη αναφορά και την ιστορία της Κομοτηνής.
Αναφέρονται σχετικά με τα τζαμιά, πότε και από ποιόν κατακευάστηκαν, σε ποιόν ανήκουν οι τάφοι που είναι στις αυλές των τζαμιών, ενώ μεταφράστηκαν και οι επιγραφές που υπήρχαν σε αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες : oztsan@hotmail.com; saricali1947@hotmail.com