ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Εφ. Ραντικάλ 31-12-2010

 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SGK) δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα του 2009. Σε αυτά αναφέρονται πως στην περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου υπήρξαν 17.733 ατυχήματα, στην περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 18.954 και στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 27.629 ατυχήματα, σύνολο δηλαδή  64.316 άτομα υπέστησαν εργατικά ατυχήματα

 Συνολικά 1171 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα το 2009. Σε αυτή τη περίοδο στο σύνολο των ατυχημάτων, οι 60.754 ήταν άντρες και οι 3.562 γυναίκες. Το 2008 ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων ήταν 72.963.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το SGK τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη. Στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκαν 8.193 ατυχήματα στα ορυχεία, 7.314 στα εργοστάσια παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, 4.819 στην κύρια μεταλλική βιομηχανία, 3.771 στην κλωστοϋφαντουργία, 2.484 στην παραγωγή τροφίμων, 1745  στον κατασκευαστικό κλάδο, 1.635 σε κατασκευές πέραν τω κτιρίων και 1899 στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.     

 

Τα περισσότερα χτυπήματα ήταν στο κεφάλι
Εξετάζοντας τα σημεία του σώματος που πλήττονται κατά τα εργατικά ατυχήματα, αναφέρεται πως 4.133 άτομα κατά τα εργατικά ατυχήματα χτυπήθηκαν στο κεφάλι. Εξετάζοντας τις υπόλοιπες περιοχές διαπιστώνεται πως 394 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή του λαιμού, 1964 άτομα στην πλάτη, ενώ 2152 άτομα τραυματίστηκαν στα  εσωτερικά όργανα του σώματος.      

…………………………