ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ

Εφ. Ραντικάλ 6-1-2011

Το κράτος δανείστηκε 1 δις $

Ανακοινώθηκε πως το κράτος στα πλαίσια του εξωτερικού δανεισμού του 2011, δανείστηκε 1 δις δολάρια.

Στην γραπτή ανακοίνωση που έγινε αναφέρεται πως χτες δόθηκε η σχετική αρμοδιότητα στις τράπεζες Barclays Capital, Deutsche Bank και JP Morgan. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η εξαγωγή του ομολόγου ολοκληρώθηκε και αφορούσε ποσό 1 δις δολαρίων. Το ποσοστό κέρδους για τον επενδυτή ήταν 6,25 % και αναφέρεται πως είναι το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 30 χρόνια στην Τουρκία

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως παρουσιάστηκαν 150 επενδυτές από 21 διαφορετικές χώρες που υπερκάλυψαν 5 φορές το ποσό του ομολόγου, πως το 65% πωλήθηκε σε διεθνείς επενδυτές (33% Ευρώπη, 31% Αμερική και 1% Ασία) και το 35% στην Τουρκία.

Το ποσό του ομολόγου θα εισέλθει στον λογαριασμό του δημοσίου στις 12-1-2011.