ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΨΕΥΔΟΜΟΥΦΤΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΧΜΕΤ ΜΕΤΕ

Ιστοσελίδα ψευδομουφτείας  18-12-2010

O νεοκλεγείς δήμαρχος Μύκης Μουσταφά Τσουκάλ, στις 17 Δεκεμβρίου, επισκέφτηκε τον μουφτή Ξάνθης στο γραφείο του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ θερμό και ειλικρινές περιβάλλον. Ο μουφτής Αχμέτ Μέτε εξέφρασε την ευχαρίστηση του για αυτήν την ευγενική επίσκεψη του δημάρχου Μουσταφά Τσουκάλ. Ακολούθως ανέφερε πως θα βρίσκεται πάντα δίπλα του στην υπηρέτηση της Τουρκομουσουλμανικής  Κοινότητας της Δυτικής Θράκης και ιδιαίτερα για του Τούρκους της ορεινής περιοχής της Ξάνθης. Ανέφερε πως είναι ανάγκη για την επίλυση των πολλών προβλημάτων που αναμένουν λύση, να κινηθούνε μέσα σε ενότητα και ομοψυχία και ευχήθηκε επιτυχίες στα καθήκοντα του. Ο δήμαρχος Μουσταφά Τσουκάλ είπε πως θα καταβάλλει τις προσπάθειες του μέσα σε ενότητα και ομοψυχία, και θα παρουσιάσει ένα διάφανο τρόπο διοίκησης. Στο τέλος της συνάντησης ο μουφτής Αχμέτ Μέτε και ο δήμαρχος Μουσταφά Τσουκάλ  δίνοντας τα χέρια, έδωσαν μια εικόνα ενότητας.