ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Εφ. Μπιρλίκ   15-12-2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Οι σχετικές με το σχέδιο για τον δρόμο του Τυχηρού εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, αποτελούνε για μια ακόμη φορά πολιτική λεηλασίας και κατάσχεσης της περιουσίας της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παρελθόν στην κατασκευή του πανεπιστημίου, της βιομηχανικής περιοχής, της στρατιωτικής περιοχής και του δρόμου της Εγνατίας πάλι τα χωράφια των Τούρκων είχαν  απαλλοτριωθεί, και να θυμόμαστε πως κατ΄αυτόν τον τρόπο οι ομογενείς μας είχαν χάσει τις περιουσίες τους.
Το κόμμα DEB και ο συνδυασμός ¨Πρώτο βήμα για την ισότητα¨, ενδιαφέρθηκε για το θέμα εδώ και καιρό, και θέλουμε να δηλώσουμε πως δεν θα επιτρέψουμε για μια ακόμη φορά να απομακρυνθούνε οι ομογενείς μας.

Συνιστούμε στους κατοίκους των χωριών Τυχηρού, Κάλχα και Κηκίδιου, να δείξουν ευαισθησία και να προετοιμαστούνε για τις δέουσες νομικές προσφυγές και τις αναγκαίες διαμαρτυρίες.
Τέλος λέμε στα αρμόδια όργανα, πως πρέπει να εφαρμοστεί η πιο σωστή επιλογή του σχεδίου, που ήταν η αρχική επιλογή Καρυδιάς-Πανδρόσου, και ανακοινώνουμε πως ως κόμμα DEB και ανεξάρτητη λίστα θα παράσχουμε στον κόσμο της περιοχής την απαραίτητη στήριξη. Πιστεύουμε πως οι αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατό θα προσεγγίσουν το θέμα με ψυχραιμία, και παραβλέποντας τα πολιτικά συμφέροντα, θα κινηθούνε προς όφελος του κόσμου της περιοχής.

Σχόλιο : Τόσες εκκλήσεις για προετοιμασία και ευαισθησία…δείχνουν και το πόσο αδιάφορο είναι το θέμα για αυτούς που κάποιοι θέλουν να τους ξεσηκώσουν. Και εμένα αν ένα χωράφι που έκανε 2 χιλ το στρέμα μου έδιναν 5, ε μάλλον θα το πουλούσα. Και αν εν πάσει περιπτώσει ήταν σημαντικό μέρος της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, θα πήγαινα με τα χρήματα αυτά και θα αγόραζα άλλα. Διότι χωράφια προς πώληση υπάρχουν Λεφτά δεν υπάρχουν !