ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

  ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Τή Δευτέρα 29 Νοεµβρίου στήν Ἀθήνα (αἴθουσα Παλιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, ὥρα 19.00) τό περιοδικό ΑΡΔΗΝ διοργανώνει µεγάλη ἐκδήλωση µέ θέµα ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ. Ὁµιλητές: ὁ συγγραφέας Γ. Καραµπελιάς, ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς Παν. Σγουρίδης, ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου καί ὁ διευθυντής τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» Κώστας Καραΐσκος.

Καλοῦµε ὅλους τούς φίλους τοῦ «Α» νά συζητήσουµε τό µεῖζον ζήτηµα πού ἀφορᾶ ὁλόκληρη τή χώρα µας.