ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΛΑΣ

17-10-2010 Χαμπερβακτίμ

To έγγραφο του  YÖK  για την μουσουλμανική μαντίλα διαίρεσε τα πανεπιστήμια σε δύο. Ορίστε η λίστα με τα πανεπιστήμια που συνεχίζουν και με αυτά που κατήργησαν την απαγόρευση. Μετά από το έγγραφο του προέδρου του YÖK  καθηγητή Γιουσούφ Ζιγιά Οζτζάν που ερμηνεύθηκε ως άδεια, άρχισαν να παρουσιάζονται διαφορετικές εφαρμογές.

Έτσι ενώ σε πολλά πανεπιστήμια οι φοιτήτριες μπαίνουν με την μαντίλα στα μαθήματα, σε άλλα η απαγόρευση της μαντίλας ισχύει. Τα πανεπιστήμια τα οποία κατήργησαν και τα οποία συνεχίζουν την απαγόρευση της μαντίλας είναι ως εξής.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ  ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Γκιομούσχανέ, Τούντζελι, Γκάζι, Μπάτμαν, Σακάρια, 100ο έτος, Τσανάκκαλε, Ντούζτζε, Σινώπη, Άκσαράϊ, Ιζζέτ Μπαϊσάλ, Ατατούρκ και Ικόνιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Μούγλα, Οσμάνγκαζί, Νίγδη, Ρίζε, Αμάσια, Χατζέτεπε, Άγκυρα, Νεάπολη, Ακντενίζ, Ζόγκουλνταγκ, και Καράελμας.