ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ…

Εφ. Αντιφωνητής 1-9-2010

TEΡΜΑ Η ΕΠΑΘ;

Στίς 26 Ἰουνίου ἔγινε στήν Κομοτηνή ἡ ἡμερίδα γιά τήν Εἰδική Παιδαγωγική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), μέ πρωτοβουλία τῆς εἰδικῆς γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, Θάλειας Δραγώνα. Ἡ διοργάνωση εἶχε στόχο τόν διάλογο γύρω ἀπό τό μέλλον τῆς Ἀκαδημίας πού παράγει τούς δασκάλους τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης καί ἔγινε καθ’ ὑπόδειξιν τῶν προξενικῶν κύκλων πού διεκδικοῦν χρόνια τώρα τήν συνδιαχείριση τῶν ὑποθέσεων πού ἀφοροῦν τήν μουσουλμανική κοινωνία. Εἰδικά μάλιστα γιά τήν ΕΠΑΘ, πού παρήγαγε ἐπί χρόνια Πομάκους δασκάλους γιά τά τουρκόφωνα μειονοτικά σχολεῖα, τό αἴτημα ἦταν σαφές: ἐκτουρκισμός ἤ λουκέτο.

Τότε παρασκηνιακά εἶχε λεχθεῖ καθησυχαστικά ἀπό κάποιους ἰθύνοντες πώς «μήν κοιτᾶτε τί λέγεται, ὅλα εἶναι στάχτη στά μάτια τῆς Τουρκίας, δέν πρόκειται νά παραδώσουμε τήν μειονοτική ἐκπαίδευση στήν Ἄγκυρα». Οἱ γνωστές δικαιολογίες πρίν κάθε ὑποχώρηση. Ἕναν μήνα λοιπόν μετά, μέ ἔγγραφό της ἡ Θ. Δραγώνα (ἀρ. πρωτ. 95403/Z2, τῆς 30-7-2010) ἐνημερώνει τόν διευθυντή τῆς ΕΠΑΘ καί τόν Συντονιστή τῶν Μειονοτικῶν Σχολείων ὅτι ἐφέτος δέν θά εἰσαχθοῦν νέοι φοιτητές στή Σχολή! Μόνο γιά φέτος; Ἐσαεί; Παρά τή νέα ἀνακοίνωση τῆς Δραγώνα στίς 27 Αὐγούστου, παραμένει ἄγνωστο.

Ἡ κίνηση κλείνει τό μάτι στήν Τουρκία, ὅμως αὐτή δέν εἶναι ἀφελής καί ζητᾶ ἁπτά κέρδη. Ἤδη διά τῶν δασκάλων – ἀποφοίτων τῆς ΕΠΑΘ διαμαρτύρεται πού δέν εἶχε ἔγκαιρη ἐνημέρωση καί …ἀπειλεῖ! Οἱ ἀξιότιμοι κύριοι Μεχμέτ Ντερντιμάν καί Νουρετίν Κιγιτζί (ὑπο)γράφουν: «…ζητᾶμε νά ληφθοῦνε ὑπόψιν τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν στό σχετικό μέ τό μέλλον τῆς ΕΠΑΘ ἔγγραφο πού οἱ ἐκπρόσωποι τῆς μειονότητας ἔδωσαν στήν κυρία Δραγώνα στίς 26 Ἰουνίου 2010 καί μέχρι τή δημιουργία ἑνός ὁδικοῦ χάρτη σέ συνεργασία μέ τήν Τουρκία πού θά συμβάλει στήν διδακτέα ὕλη τῶν τουρκικῶν, ζητᾶμε νά ἐπανεξεταστεῖ ἡ ἀπόφαση γιά τό σταμάτημα τῆς εἰσαγωγῆς νέων φοιτητῶν καί νά συνεχιστεῖ ἡ εἰσαγωγή τους. Διαφορετικά σᾶς ἐνημερώνουμε πώς δέν μᾶς μένει ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τό νά θέσουμε στά διεθνῆ φόρα τά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν μειονοτική ἐκπαίδευση καί μέ τήν παραγωγή δασκάλων»!

Τώρα δηλαδή δέν τούς ἀρκεῖ πού κλείνει ἡ ΕΠΑΘ, ὅπως λύσσαξαν νά κραυγάζουν ἐπί χρόνια, ἀλλά θέλουν ἐδῶ καί τώρα τόν ἔλεγχο τῆς διάδοχης κατάστασης! Κλείνουμε τήν ἀναφορά μας μέ ἕνα ἄσχετο ἐρώτημα: Πόσα χιλιάρικα τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων παντελονιάζουν μηνιαίως οἱ ὑπογράφοντες καί γιά πόσες (πραγματικές) διδακτικές ὥρες;