ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΑΝΤΑΤΖΗ

Εφ. Αντιφωνητής 16-8-2010

Οἱ δικοί μας ἀξίζουν γιά βουβαλοβοσκοί;

Τόν σοσιαλιστή βουλευτή Ξάνθης Τσετίν Μάντατζη προφανῶς τόν ἔχετε ἀκουστά. Ναί, εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖον ὁ Φερούχ Ὀζκάν (πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἀλληλοβοήθειας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης) ἔγραφε πώς δέν εἶναι ἄξιος οὔτε δυό γίδες νά βοσκήσει*.

Ἔ, αὐτός λοιπόν, ὁ συμπαθής Τσετίν, ἔστειλε τίς προάλλες ἐπιστολή στόν ΓΑΠ, γιά νά τοῦ πεῖ τί, λέτε; Νά τοῦ «καρφώσει» πώς ὅταν στίς 7/7/2010 ἡ γ.γ. τῆς Περιφέρειας Θ. Κόκλα πῆγε στά Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης (φυσικά ὁ Τσετίν μιλάει γιά «ὀρεινή Θράκη»), συνοδευόταν ἀπό τόν διευθυντή τοῦ Γραφείου Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων, τόν πρέσβη Ἀλ. Ἀλεξανδρή. Σύμφωνα μέ τόν ἐπιστολογράφο, «τό περιστατικό προκάλεσε ἀλγεινή ἐντύπωση σέ θεσμικούς φορεῖς καί κατοίκους τῆς περιοχῆς» καί ρωτάει «Μέχρι ποίου σημείου φτάνουν οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ Γραφείου Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων;» Τέτοια τρομερά.

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἡ ἀντίδρασή σας εἶναι «καί τί μᾶς νοιάζει τό τί λέει ὁ κάθε γιδοβοσκός;». Εὔλογη μά ἄστοχη. Γιατί ἐδῶ ὁ ἐν λόγῳ διεκπεραίωσε αὐτό πού τοῦ ἀνατέθηκε: κάποια ὀθωμανοειδῆ δέν θέλουν τήν παρουσία τοῦ γραφείου τοῦ ΥΠΕΞ στή Θράκη καί ἐπιδιώκουν τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν περιοχή. Ἤδη, ὅπως τό γράφαμε πρόσφατα, ἡ νέα ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἔχει ἀφαιρέσει πόρους καί ἁρμοδιότητες τοῦ γραφείου, σέ βαθμό ἐγκληματικό. Κάπως ἔτσι οἱ ἐλεεινοί νῦν διαχειριστές τῆς ἐξουσίας ὄχι μόνο δέν κάνουν τίποτε γιά τό ξήλωμα τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς ἀλλά καί τοῦ σκουπίζουν τόν δρόμο ἀπό δυνητικά ἐμπόδια!

* Γιατί ὅμως τό εἶπε αὐτό, ἐμεῖς διαφωνοῦμε. Κι ἐπικαλούμαστε τό ἴδιο τό ὄνομά του: «Μάντατζη» στά τούρκικα θά πεῖ βουβαλοβοσκός, ἄρα, καί μέ δεδομένο ὅτι ὁ ὀνοματοθέτης κάτι θά ἤξερε, κάποια ἐπάρκεια σέ ζητήματα ζωοβοσκῆς τεκμηριώνεται…