ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Εφημερίδα Αντιφωνητής  16-7-2010

Σεβασμός τῆς Λωζάνης, τό τελευταῖο τούρκικο ἀνέκδοτο

Βρήκαμε τήν εἴδηση στήν «Ἀνατολή» πού ἐκδίδουν οἱ Κωνσταντινουπολίτες στήν Ἀθήνα καί πραγματικά μᾶς ἐντυπωσίασε. Δείχνει μέ πλήρη ἐνάργεια τί σημαίνει «ἀλλαγή» στήν Τουρκία, τοὐλάχιστον στά ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς: ὅ,τι γινόταν ἐπί στρατηγῶν καί κεμαλισμοῦ μέ τό ζόρικο, ἐπί ἐρντογανικοῦ ἰσλαμισμοῦ γίνεται μέ τό μαλακό. Γίνεται ὅμως τό ἴδιο πρᾶγμα!

Ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ τά ἑλληνικά σχολεῖα τῆς ὅποιας μειονότητας μᾶς ἀπέμεινε στήν Πόλη. Μέ τή συρρίκνωση τοῦ μαθητόκοσμου τά ἐκπαιδευτήρια, συχνά λαμπρές δωρεές εὔπορων Ἑλλήνων, μένουν ἄχρηστα καί οἱ ἐφοροεπιτροπές τῶν Ρωμηῶν πασχίζουν νά τά νοικιάσουν / ἀξιοποιήσουν πρός ὄφελος τῆς κοινότητας ἤ καί τοῦ συνόλου τῆς μειονότητας (ἔ, καμμιά φορά καί πρός ὄφελος ὁρισμένων…). Ἔλα ὅμως πού κι αὐτό δέν εἶναι εὔκολο! Παράδειγμα τό δημοτικό σχολεῖο τῆς κοινότητας Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων. Ὁ πρόεδρος τῆς ἐφοροεπιτροπῆς κ. Δημήτρης Ζῶτος προσέφυγε στό τουρκικό ὑπουργεῖο Παιδείας, ζητώντας νά κλείσει κι ἐπισήμως τό σχολεῖο πού ἐρήμωσε πρό 7ετίας ἀπό μαθητές, μήπως καί τό νοικιάσει ὥστε νά ὑπάρξει κάποιο ἔσοδο γιά τήν κοινότητα. Ποιά ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ τουρκικοῦ κράτους; Ὅτι ΔΕΝ μπορεῖ νά κλείσει τό σχολεῖο, γιατί κάτι τέτοιο ἀντίκειται στήν προστασία τῶν μειονοτήτων πού προβλέπει ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης! Δηλαδή δέν φτάνει πού σᾶς ξεπατώσαμε, τώρα θά σᾶς στερήσουμε καί τήν ἐναπομείνασα περιουσία σας γιά νά σᾶς …προστατέψουμε! Ὁποία ὑποκρισία, κοροϊδία καί θρασύτητα! Φυσικά ἡ ἐφοροεπιτροπή προσέφυγε στήν (τουρκική…) δικαιοσύνη καί ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση.

Εἶναι ὅμως ἀπολύτως ἐνδεικτική ἡ περίπτωση γιά τή νέα τουρκική μειονοτική πολιτική πού χρησιμοποιεῖ τό ἀπολειφάδι τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στήν Πόλη ὡς πρόσχημα γιά νά κερδίζει πόντους στή Θράκη. Ὅπως, σοῦ λέει, ἐμεῖς «σεβόμαστε» τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης ἔτσι πρέπει κι ἐσεῖς νά τό κάνετε, μέ τόν τρόπο φυσικά πού ἐμεῖς θά ὑποδείξουμε. Ἐμεῖς τί ἀπαντᾶμε